Köpa tjänst – offert

Att tänka på när man tar in en offert

En offert är ett erbjudande om en tjänst från ett företag till en kund. När du har bestämt dig för att ta hantverkare till hjälp för att måla så är det bra att ta in prisförslag från flera olika målerier. Priset kan nämligen skilja sig åt markant. Minst tre olika offerter behöver du för att kunna göra en bedömning. Om två av offerterna ligger i ungefär samma prisklass kanske du vågar utgå från att den summan är skälig. Men om du bara har två offerter att jämföra och prisskillnaden mellan dem är stor är det svårare att veta vilken som är rimligast. Hör efter i bekantskapskretsen om det är någon som kan rekommendera en firma.

Sedan är priset inte allt. Det är lätt att stirra sig blind på priset, men försök att även väga in andra faktorer. Det viktigaste är ändå att firman gör ett bra jobb. Sök efter företaget på internet och se om deras kunder har lämnat omdömen. I den bästa av världar är alla parter nöjda, såväl köpare som säljare.

Läs offerten noga

Det är viktigt att läsa offerterna noga. Om priset skiljer sig åt, kanske även arbetet skiljer sig åt. Jämför offerterna och se efter vilka moment som ingår. Har företaget inkluderat städning i priset? Vem forslar bort skräp som blir över?

Detta ska finnas med i offerten

Offerten bör vara så detaljerad som möjligt, då är det lätt att hänvisa till den om det skulle uppstå missförstånd. När du begär en offert, skriv ner alla moment som du vill ha utförda. Om offerterna är utformade på samma sätt är de enklare att jämföra.

Offerten ska alltså innehålla en utförlig specifikation av tjänsten. Varje specifikation ska ha ett pris och hela offerten ska ha ett totalpris. Det ska framgå om priset är inklusive eller exklusive moms. Leverans- och betalningsvillkoren ska vara tydliga. Tips! Ifall arbetet är omfattande och beräknas ta lång tid är det bra att komma överens om en sluttid då projektet ska vara klart. Se till att det sedan finns med i avtalet.

Comments are closed.