Köpa tjänst – ROT

Vad är rot-avdrag?

Rot-avdrag är ett skatteavdrag som får användas när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av sin bostad. Det är alltså själva tjänsten som ger rätt till avdrag, inte materialkostnaderna. Du har rätt att dra av 30 procent på belopp upp till 50 000 kronor under ett år. Målning lämpar sig väl för rot-avdrag, eftersom tjänsten är arbetsintensiv. En stor del av fakturan består av arbete, medan en mindre del består av färg och redskap. Det finns en mängd krav som ska vara uppfyllda för att man ska ha rätt till avdraget.

Regler för rot-avdrag

Arbetet ska vara utfört på ett småhus eller i en bostadsrätt. Med småhus menas villa, radhus eller fritidshus. Den som ansöker om rot-bidrag måste stå som ägare (eller delägare) till bostaden. Det är inte alla arbeten man kan få av rot-avdrag för. Om du till exempel ska bygga om garaget kan du endast utnyttja rot-avdrag om garaget har en dörranslutning till bostadshuset. Rot-avdraget omfattar heller inte arbeten på hus som är nyare än fem år. All information finns på Skatteverkets hemsida. Kolla vad som gäller innan du börjar renovera, så riskerar du inte att bli besviken. En seriös hantverkare kan också tala om vilka regler som gäller.

För att få avdraget krävs att du har betalat in minst motsvarande summa i skatt under året. Du kan inte dra av mer än vad du har betalat in i skatt. Storleken på avdraget är alltså beroende av din inkomst.

Om du har fått flera arbeten utförda under året, håll koll på hur mycket rot-avdrag du hittills har utnyttjat. Det går enkelt att kolla på Skatteverkets hemsida. Om summan överstiger 50 000 kronor blir du återbetalningsskyldig. Det är hantverkaren som begär ersättning från Skatteverket, så du bör meddela denne om du riskerar att komma upp i högre belopp än vad avdraget medger.

Comments are closed.